Báo cáo phân tích nhanh cổ phiếu GMD - Công ty Cổ phần Gemadept (HOSE)

Ngày đăng: 03/10/2018

Tinh gọn hoạt động kinh doanh nhờ thoái vốn

- Lũy kế 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế gấp gần 7 lần so với lợi nhuận H1 2017, đạt 1.528 tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
- Việc thoái vốn khỏi hoạt động vận tải giúp GMD cải thiện biên lợi nhuận và tình hình tài chính. Cụ thể, biên lợi nhuận gộp của công ty tăng mạnh từ 25% H1 2017 lên 38% trong 6 tháng đầu năm 2018.
- Dự án Nam Đình Vũ giai đoạn 1 chính thức được đưa vào khai thác với triển vọng lạc quan. Sau 3 tháng hoạt động, từ tháng 2/2018 đến tháng 5/2018, cảng đã đón 35 chuyến tàu vào làm hàng, sản lượng hàng hóa thông qua đạt gần 25.000 TEU.
- Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu GMD của CTCP Gemadept với giá mục tiêu 35.100 đồng.
 

Ẩn