Báo cáo phân tích cổ phiếu VEA - Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Ngày đăng: 29/11/2018

- VEAM là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất máy nông nghiệp tại Việt Nam nhưng hoạt động kinh doanh cốt lõi kém hiệu quả. Mặc dù vậy, kết quả kinh doanh được bù đắp bởi cổ tức nhận được từ các công ty liên kết.
- Thị trường xe máy và ô tô dự báo tăng trưởng khả quan trong tương lai, giúp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xe có động cơ duy trì KQKD tích cực. 
- Cơ hội từ thoái vốn. Chúng tôi kỳ vọng kế hoạch thoái vốn nhà nước về 36% sẽ được thực hiện trong năm 2019. Nếu có, đây sẽ là tín hiệu hỗ trợ tăng giá cổ phiếu trong ngắn hạn. 
- Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 12 tháng 42.300 đồng. Mức giá mục tiêu tương ứng P/E forward 2019 khoảng 8,3 lần.
 

Ẩn