Báo cáo phân tích cổ phiếu PNJ - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HOSE)

Ngày đăng: 24/10/2018

- KQKD Q3/2018 khả quan với doanh thu thuần và LNST tăng 38% và 41% so với cùng kỳ. Biên LN gộp được cải thiện là yếu tố tích cực giúp LNST tăng trong bối cảnh chi phí hoạt động tăng mạnh. Hệ thống cửa hàng bán lẻ tăng khoảng 15% so với đầu năm. 
- Thông qua phương án phát hành ESOP với số lượng cổ phần dự kiến là 4,86 triệu. Tổng vốn điều lệ ước tăng lên 1.670 tỷ đồng. Hạn chế chuyển nhượng ít nhất 1 năm.
- Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PNJ với giá mục tiêu 12 tháng là 137.000 đồng/cổ phiếu. Doanh thu và LNST ước tính đạt 13.739 tỷ đồng và 883 tỷ đồng. 

 

Ẩn