Báo cáo phân tích cổ phiếu MWG - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (HOSE)

Ngày đăng: 27/11/2018

- Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 2.187 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
- Doanh thu điện máy và điện thoại được kỳ vọng sẽ tăng trở lại trong những tháng cuối năm. Những tháng cuối năm sắp tới, thị trường điện thoại và điện máy sẽ bước vào mùa cao điểm, do đó doanh số bán hàng của hai nhóm sản phẩm này được kỳ vọng sẽ tăng trở lại.
- Mô hình “thịt tươi, cá lội” giúp nâng cao chất lượng doanh thu của chuỗi Bách hóa xanh. Các cửa hàng Bách hóa xanh sau khi chuyển đổi mô hình/quy mô, áp dụng mô hình “thịt tươi, cá lội” đã nhanh chóng ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu trên 20% so với tháng 8/2018.
- Chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới di động với giá mục tiêu 109.400 đồng.

Ẩn