Báo cáo phân tích cổ phiếu DGW - Công ty cổ phần Thế giới số (HOSE)

Ngày đăng: 24/10/2018

- Doanh thu liên tục “vượt đỉnh” nhờ tăng trưởng mạnh mảng kinh doanh điện thoại di động. Q3 2018, mảng này tăng trưởng 200% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 32% vào doanh thu toàn Công ty. 
- Lũy kế 9T 2018, Digiworld ghi nhận 4.383 tỷ đồng doanh thu và 78 tỷ đồng lãi ròng, tăng63% và 38% so với 9T2017. 
- Digiworld chính thức phân phối sản phẩm Nokia và PNKids – hai sản phẩm thuộc hai nhóm ngành điện thoại di động và hàng tiêu dùng.
- Chúng tôi điều chỉnh doanh thu và lợi nhuận dự phóng cho năm 2018 của Digiworld đạt tương ứng 5.656 tỷ đồng và 106 tỷ đồng, do mảng kinh doanh điện thoại di động tăng mạnh hơn so với kỳ vọng
- Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu DGW của CTCP Thế giới số với giá mục tiêu 29.900 đồng. 
 

Ẩn