Báo cáo phân tích kỹ thuật cổ phiếu CVT - Công ty Cổ phần CMC (HOSE)

Ngày đăng: 18/09/2018

- CVT đã chính thức thoát kênh giảm giá được thiết lập kể từ đầu tháng 04/2018 sau phiên breakout ngày 27/08. Theo sóng Elliot, CVT đã hoàn thành xong sóng tăng (1) và sóng chỉnh (2) và bắt đầu bước vào sóng tăng (3) với vùng giá mục tiêu 30.000-31.000 đồng/CP.
- Về ngắn hạn, CVT sẽ gặp cản Fibo 61.8% và đường MA100 ở ngưỡng 27.800 đồng, đây là vùng kháng cự tương đối mạnh của cổ phiếu. Đây là ngưỡng rất quan trọng, nếu vượt qua ngưỡng này thì kỳ vọng tăng giá trung hạn sẽ trở nên tích cực với sự hỗ trợ của thanh khoản đang tăng lên và giá mục tiêu có thể về vùng giá mục tiêu 33.000-34.000 đồng. Nếu CVT chưa thể vượt ngưỡng thành công thì khả năng cổ phiếu này có thể loái lui về hỗ trợ quanh 26.000-26.500 đồng tương ứng ngưỡng Fibonacci 50%. 
- Về trung hạn, CVT sẽ gặp kháng cự ở vùng quanh 30.000 – 31.000 đồng. Trường hợp thoái lui theo sóng (4) Elliot về mức 28.000 đồng có thể được tính đến trước khi CVT breakout thành công vùng kháng cự này và hoàn thành mục tiêu sóng (5)lên vùng giá 33.000 – 34.000 đồng tương ứng kháng cự Fibo 161.8%.
- Với những tín hiệu tích cực về các chỉ báo kỹ thuật và các đường trung bình trong ngắn hạn, chúng tôi kỳ vọng CVT sẽ vượt ngưỡng 27.500-27.800 đồng thành công để xác nhận xu hướng tăng trung hạn.

 

Ẩn