Báo cáo phân tích cổ phiếu VSC - Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam (HOSE)

Ngày đăng: 07/08/2018

Kết quả kinh doanh 6T2018 tăng trưởng mạnh 

CTCP Container Việt Nam (VSC) đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2018 với doanh thu đạt 796 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2017 và lợi nhuận sau thuế đạt 150 tỷ đồng, tăng 38% YoY. Động lực tăng trưởng của VSC đến từ sự tăng trưởng sản lượng hàng hóa tại cả hai cảng Green Port và VIP Green Port với mức số lượt tàu vào cả hai cảng trong 6T2018 tăng 35% so với 6T2017. 

Viconship vẫn duy trì được tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ấn tượng trong bối cảnh cạnh tranh đang tăng lên vì hai cảng mới Nam Đình Vũ và Container Quốc tế Hải Phòng (HICT) đi vào hoạt động lần lượt vào tháng 2 và tháng 5 năm 2018. Yếu tố giúp VSC duy trì được sự tăng trưởng mạnh như vậy nhờ các yếu tố (1) thị trường cảng biển cả nước nói chung và Hải Phòng tăng trưởng tích cực nhờ kim ngạch xuất nhập khẩu trong 6T2018 tiếp tục tăng trưởng mạnh (16% YoY) và (2) đối tác chiến lược Evergreen giúp đảm bảo tăng trưởng đơn hàng cho Viconship.

Ẩn