Báo cáo phân tích cổ phiếu VPB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Ngày đăng: 13/08/2018

Chúng tôi giữ nguyên khuyến nghị KHẢ QUAN và điều chỉnh giá mục tiêu xuống 31.300 VNĐ (+18,9% upside) từ mức gi 41.000 VNĐ do tín dụng tiêu dùng giảm tốc và thu nhập ngoài lãi tăng trưởng chậm hơn dự phóng. Thay vào đó, lợi nhuận sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào ngân hàng mẹ. Thu phí và dịch vụ, các khoản thu từ thu hồi nợ xấu và tiết kiệm chi phí hoạt động sẽ là động lực tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng cuối năm. Giá mục tiêu 12 tháng của chúng tôi phản ánh mức điều chỉnh giá với cổ phiếu ngành ngân hàng giai đoạn vừa qua. 

Ẩn