Báo cáo phân tích cổ phiếu TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Ngày đăng: 29/08/2018

Chúng tôi khuyến nghị MUA với cổ phiếu TCB và giá mục tiêu 2019 là 33.100 đồng (upside 21,8%). 

Trong năm 2018 và các năm tiếp theo, chúng tôi dự báo đóng góp từ thu nhập ngoài lãi NII lên đến 33% tổng thu nhập hoạt động nhờ hệ sinh thái của các công ty lớn như Vingroup, Masan và Vietnam Airline. Ngân hàng đã duy trì hiệu quả hoạt động cao nhất ngành và chúng tôi kỳ vọng CIR sẽ tiếp tục ở mức thấp hơn 29%. Chúng tôi dự báo lợi nhuận trước thuế (LNTT) sẽ tăng 27% n/n đạt 10.239 tỷ đồng và ROE sẽ đạt 20,9% vào năm 2018. 

Ẩn