Báo cáo phân tích cổ phiếu IMP - Công ty Cổ phần Dược phẩm IMEXPHARM (HOSE)

Ngày đăng: 13/08/2018

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu IMP với mức giá 56.600 đồng/CP (+11% upside). Lợi nhuận của công ty ước tính tăng trưởng mạnh từ năm 2020 dựa trên: 
        (i) Động lực từ hai nhà máy EU-GMP, giúp đa dạng hơn về sản phẩm và tăng công suất; 
        (ii) Chiến lược sản xuất khác biệt, tạo vị thế riêng; 
        (iii) Tình hình tài chính vững mạnh, kênh bán hàng ETC đang dần khôi phục thị phần.

Ẩn