Báo cáo phân tích cổ phiếu HPG - Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HOSE)

Ngày đăng: 07/08/2018

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu HPG với giá mục tiêu 40.100 đồng/CP, chênh lệch 8% so với thị giá hiện tại. 

Cập nhật Kết quả kinh doanh 6T/2018 

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG) đã đạt được kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm 2018 với doanh thu đạt 27.595 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2017 và lợi nhuận sau thuế đạt 4.425 tỷ đồng, tăng 27% theo năm. Trong đó, riêng Q2/2018, doanh thu của Tập đoàn đạt 14.430 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 2.200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt là 34% và 43% so với cùng kỳ năm trước. 6 tháng đầu năm, sản lượng thép xây dựng đạt gần 1,1 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, thị phần số 1 ở mức 22,2% (tại thời điểm cùng kỳ năm 2017, thị phần HPG ở mức 24%). Sản lượng ống thép đạt 314.200 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. 
 

Ẩn