Báo cáo phân tích cổ phiếu DHG - Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (HOSE)

Ngày đăng: 31/08/2018

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu DHG với mức giá 103.200 đồng/CP (+7,3% upside), dựa trên phương pháp FCFF. DHG là doanh nghiệp sản xuất thuốc nội với tỷ suất lợi nhuận cao nhất ngành, tuy nhiên bắt đầu vào giai đoạn bão hòa. Chúng tôi kỳ vọng việc hợp tác với Taiso sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho công ty.

Ẩn