Thông điệp của Fed sau cuộc họp cuối cùng trong năm 2018

Ngày đăng: 20/12/2018

10 điểm chính rút ra từ kỳ họp chính sách tháng 12 của Ủy ban thị trường mở Mỹ (FOMC):
1. Tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, nâng tổng mức tăng lên 100 điểm cơ bản (1%) trong cả năm 2018.
2. Biểu đồ Dot Plot cho thấy sẽ có 2 lần tăng lãi suất trong năm 2019 thay cho 3 lần tăng như dự kiến trước đó.
3. Rủi ro đang tương đối cân bằng, dự báo sẽ phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế tháng và các sự kiện toàn cầu.
4. Cắt giảm triển vọng GDP và tỷ lệ lạm phát trong năm 2018, xu hướng lạm phát hiện nay không thực sự đáng báo động.
5. Quyết định nâng lãi suất được toàn bộ các ủy viên nhất trí.
6. Thay đổi từ ngữ: “Ủy ban kỳ vọng sẽ có những đợt nâng lãi suất từ từ trong tương lai” sang “Ủy ban đánh giá sẽ có những đợt nâng lãi suất từ từ trong tương lai”.
7. Nhận xét rằng các điều kiện tài chính đã bị thắt chặt nhưng các tiến triển này cơ bản không ảnh hưởng tới triển vọng.
8. Hầu hết các ủy viên FOMC đều nhận thấy kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh trong năm 2019, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại.
9. Nhịp độ và lộ trình tăng lãi suất cụ thể chưa được xác định.
10. Lãi suất đã chạm ngưỡng chặn dưới của vùng lãi suất trung lập.

Ẩn