Tư vấn đầu tư

Tư vấn đầu tư là một trong những thế mạnh cạnh tranh của MBS.
Đội ngũ trên 200 chuyên viên quan hệ
khách hàng được đào tạo bài bản;
Đội ngũ chuyên viên quan hệ khách hàng luôn bám sát thị trường, thường xuyên đưa ra các nhận định và tư vấn cho khách hàng ngay trong phiên giao dịch;
Được hỗ trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu MBS với các sản phẩm nghiên cứu chuyên nghiệp, độc lập và đa dạng.
Đến với MBS, Quý khách sẽ được cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư hiệu quả, trên cơ sở trung thực, tin cậy và kịp thời.
Ẩn