Thông báo loại mã PGS khỏi danh mục Margin

MBS thông báo về việc loại cổ phiếu ra khỏi Danh mục Margin ban hành áp dụng từ ngày 01/03/2017, cụ thể như sau:

  • Mã CK: PGS
  • Ngày loại ra khỏi danh mục cho vay: 08/06/2017
  • Ngày loại ra khỏi danh mục tính QTRR: 19/06/2017

Trường hợp danh mục chứng khoán của Quý Khách hàng có các mã CK bị loại ra khỏi Danh mục như trên, Quý Khách hàng vui lòng theo dõi và bổ sung tài sản bảo đảm/tài sản tự có vào tài khoản dịch vụ Margin của mình để tránh bị xử lý tài khoản nếu tỷ lệ ký quỹ (tỷ lệ K) của tài khoản không đảm bảo đúng quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088 - nhánh 4 để được trợ giúp.

Ẩn