Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu (GCNSHTP) MBS của trái chủ như sau:

 • Người sở hữu trái phiếu: PHẠM THỊ THÀNH
 • Số CMT: 010158378   Nơi cấp: CA Hà Nội     ngày cấp: 12/01/2013
 • Số lượng trái phiếu sở hữu: 01 (Một) trái phiếu
 • Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng
 • Tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng
 • Mã trái phiếu: MBS_BOND4_2016
 • Ngày phát hành:  25/10/2016
 • Ngày đáo hạn: 25/10/2019

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu MBS không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào thì MBS sẽ thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho trái chủ, đồng thời xác định GCNSHTP đã thất lạc không còn giá trị sử dụng.

Thông tin liên hệ tại MBS:

 • Người liên hệ: Trương Thị Xuân Phương – Phòng Lưu ký   
 • Email: Phuong.TruongThiXuan@mbs.com.vn
 • Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà MB - Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024 3726 2600 - Máy lẻ: 3939

Others

View More
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang