Published Date Job Name Location Expiry Date
26/03/2024 Chuyên viên Chăm sóc khách hàng Hà Nội 31/05/2024
04/01/2024 Chuyên viên Đầu tư phụ trách sản phẩm phái sinh Hà Nội 31/05/2024
24/10/2023 Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội 31/05/2024
24/10/2023 Chuyên viên phát triển Phần mềm (lập trình Web) Hà Nội 31/05/2024
24/10/2023 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội 31/05/2024
24/10/2023 Chuyên viên phát triển ứng dụng trên nền tảng Mobile (Native và Hybrid) Hà Nội 31/05/2024
23/10/2023 Chuyên viên nghiên cứu kinh tế vĩ mô Hà Nội 30/04/2024
11/09/2023 Chuyên viên Quản lý giao dịch và thanh toán Hà Nội 31/10/2023
31/07/2023 TRADER – Institutional Client Services department/ IB Division Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
31/08/2023
05/07/2023 Chuyên viên Đầu tư phụ trách sản phẩm thu nhập cố định Hà Nội 31/07/2023
© Copyrights 2000 - 2021 MBS, a member of MB Group
Về đầu trang