Công bố thông tin

Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Ngày đăng: 22/02/2021

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên tổ chức phát hành            : Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Mã chứng khoán                    : MBS

Loại chứng khoán                   : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá                                 : 10.000 đồng

Trụ sở chính                            : Tầng 7-8, tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận  Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 gồm 2 nội dung:

  • Huỷ ngày chốt danh sách cổ đông đã thông báo theo thông báo số 03/2021/MBS/HĐQT-TB v/v “Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021” là ngày 03/02/2021.
  • Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 mới là ngày 15/03/2021.

Trân trọng thông báo!

                                                                       

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   

         CHỦ TỊCH              

 

  

LÊ VIẾT HẢI (đã ký)    

Đính kèm: Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông

Tin khác

Bloomberg: MBSV