Quay lại

Căn cứ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB do thất lạc của Người sở hữu trái phiếu (NSHTP), MBS thông báo về việc mất thất lạc Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu của NSHTP (chi tiết TẠI ĐÂY) và sẽ thực hiện cấp lại theo quy định.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang