Quay lại

Thông báo về ngày chốt danh sách trái chủ để thực hiện thanh toán tiền lãi Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Số 1– Đợt 2 – Năm 2022

(Mã trái phiếu: VP1CH2122001)

MBS xin thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Số 1 và Quý Trái chủ về việc chốt danh sách trả lãi trái phiếu như sau:

  • Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú Số 1
  • Mã trái phiếu : VP1CH2122001
  • Ngày phát hành : 07/05/2021                Ngày đáo hạn: 07/11/2022        
  • Ngày thanh toán lãi trái phiếu : 07/05/2022 ( ngày trả lãi thực tế: 09/05/2022)
  • Ngày chốt danh sách trả lãi: 8h00 ngày 26/04/2022

Lưu ý: Căn cứ quy định tại khoản 1.5 điều (a) tại Bản công bố thông tin của Tổ chức phát hành: “Nếu ngày Thanh Toán Lãi, Ngày Mua Lại Trước Hạn, và/hoặc Ngày Đáo Hạn không phải ngày làm việc thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc tiếp theo ngày đó. Nếu Ngày Làm việc mới này lại rơi vào tháng sau (theo lịch) thì ngày thanh toán sẽ là Ngày Làm Việc gần nhất trước ngày Thanh Toán Lãi, và/hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn, Ngày Đáo Hạn.”

Trân trọng thông báo!

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang