Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo tới Tổ chức phát hành, Đại lý thanh toán và Người sở hữu Trái phiếu về ngày chốt danh sách trả lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt (Mã trái phiếu: LVBOND2019-01) như sau:

  • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào – Việt
  • Mã TP: LVBOND2019-01
  • Mệnh giá Trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
  • Ngày phát hành: 31/12/2019 
  • Ngày đáo hạn: 31/12/2029
  • Ngày chốt danh sách: 8h00 ngày 26/12/2023
  • Kỳ thanh toán lãi từ và bao gồm ngày 30/06/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 31/12/2023

 Trân trọng thông báo !

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang