Quay lại

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB xin thông báo tới Tổ chức phát hành, Đại lý thanh toán và Người sở hữu Trái phiếu về ngày chốt danh sách trả lãi trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (Mã trái phiếu: TNGH2023001) như sau:

  • Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG
  • Mã TP: TNGH2023001
  • Mệnh giá Trái phiếu: 10.000.000 đồng/Trái phiếu
  • Ngày phát hành: 30/09/2020
  • Ngày đáo hạn: 30/09/2023
  • Ngày chốt danh sách: 8h00 ngày 21/09/2023
  • Ngày thanh toán gốc và lãi: 30/09/2023

Trân trọng thông báo !

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang