Quay lại

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CTCP NHỰA AN PHÁT XANH CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

 

 1. Doanh nghiệp có vốn chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
 2. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Tổ chức tư vấn: Công Ty Cổ phần Chứng Khoán Stanley Brothers
 4. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá
 1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phiếu
 2. Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu phổ thông
 3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
 4. Giá khởi điểm: 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu.
 5. Bước giá: 100 (Một trăm) đồng
 6. Bước khối lượng: 100 (Một trăm) cổ phiếu
 7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:
 • Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài được đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu.
 • Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức,cá nhân trong nước là: 100.000.000 cổ phiếu
 • Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức,cá nhân nước ngoài là: 100.000.000 cổ phiếu
 • Tổng số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 100.000.000 cổ phiếu.
 1. Số mức giá: Mỗi nhà đầu tư được phát một (01) Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa hai (02) mức giá đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá ; Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu; Tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng tổng số cổ phiếu đã đăng ký.

(Các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế chào bán cạnh tranh đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của Công Ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh.

 • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: 08h ngày 23/05/2022 đến 16h ngày 22/06/2022 tại các Đại lý đấu giá.

Trong trường hợp đăng ký tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB, địa điểm đăng ký và thông tin tài khoản nộp tiền đặt cọc như sau:

 1. ĐỊA ĐIỂM:
 • KHU VỰC HCM

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.  Hồ Chí Minh

Tên tài khoản: Công ty CP Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM

Số tài khoản: 10201.001.27002

Tại Ngân hàng: MBB SGD2

Nội dung: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua ….cổ phiếu của CTCP Nhựa An Phát Xanh”

 • KHU VỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7-8, 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Tên tài khoản: Công ty CP Chứng khoán MB

Số tài khoản: 009.110.000.4009

Tại Ngân hàng: MBB Sở giao dịch.

Nội dung: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua ….cổ phiếu của CTCP Nhựa An Phát Xanh”

 1.  THỜI GIAN NỘP PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH:
 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá:

Tại Hà Nội: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 27/06/2022

Tại Hồ Chí Minh: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 28/06/2022

 • Gửi bằng phương thức bảo đảm (Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý đấu giá ký nhận với bưu điện):

Tại Hà Nội: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 27/06/2022

Tại Hồ Chí Minh: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 28/06/2022

 1. THỜI GIAN, ĐỊA DIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ:

09h ngày 30 tháng 06 năm 2022 tại:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN:
 • Nhà đầu tư nhận kết quả tại Đại lý đấu giá trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá .
 • Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 01/07/2022 đến ngày 09/07/2022.

    5.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT CỌC:

Đại lý đấu giá chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phiếu trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá (từ ngày 06/07/2022 đến ngày 07/07/2022)

 1. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 73047375 – máy lẻ: 8488 hoặc 8450. Website: www.mbs.com.vn

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại:(84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo bán đấu giá
 2. Quy chế đấu giá
 3. Quyết định ban hành quy chế đấu giá
 4. Bản cáo bạch
 5. Giấy chứng nhận chào bán số 110 của UBCKNN
 6. Công văn 376 của UBCK về tỷ lệ NDTNN
 7. Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành
 8. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022
 9. Điều lệ Công ty
 10. Giấy Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 33
 11. Báo cáo tình hình sử dụng vốn đợt phát hành 2021
 12. BCTC riêng 2020 kiểm toán
 13. BCTC hợp nhất 2020 kiểm toán
 14. BCTC riêng 2021 kiểm toán
 15. BCTC hợp nhất 2021 kiểm toán
 16. BCTC riêng Quý 1/2022
 17. BCTC hợp nhất Quý 1/2022
 18. Mẫu đơn

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang