Quay lại

I. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương

II. Tổ chức thực hiện bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

III. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

IV. Các thông tin cơ bản về phương án bán đấu giá

Căn cứ Nghị quyết Đại hồi đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 13/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm và Quy chế bán đấu giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương phối hợp với Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phiếu xác định:

 1. Số lượng cổ phiếu chào bán: 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phiếu;
 2. Loại cổ phiếu chào bán: cổ phiếu cổ thông;
 3. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu;
 4. Giá khởi điểm: 27.900 (Hai mươi bảy nghìn chín trăm) đồng/cổ phiếu;
 5. Bước giá: 100 (Một trăm) đồng;
 6. Bước khối lượng: 100 (Một trăm) cổ phiếu;
 7. Giới hạn số lượng cổ phiếu đăng ký mua:

- Số lượng cổ phiếu mỗi nhà đầu tư trong và nước ngoài được đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân trong nước là: 35.000.000 cổ phiếu;

- Số lượng cổ phiếu tối đa đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài là: 35.000.000 cổ phiếu;

- Tổng số lượng cổ phiếu các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua là: 35.000.000 cổ phiếu;

 1. Số mức giá: Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi một (01 mức giá) đặt mua vào Phiếu tham dự đấu giá; Mức giá đặt mua phải là bội số của 100 đồng; Khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu; Tổng khối lượng đặt mua của mức giá đúng bằng tổng số cổ phiếu đã đăng ký.

 (Các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế chào bán cạnh tranh đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương.

 • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

Từ 8h00 ngày 18/01/2022 đến 16h00 ngày 14/02/2022 tại các Đại lý đấu giá.

Trong trường hợp đăng ký tại Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB, địa điểm đăng ký và thông tin tài khoản nộp tiền đặt cọc như sau:

 1. ĐỊA ĐIỂM:

KHU VỰC HCM

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Sunny Tower, số 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TP.  Hồ Chí Minh

KHU VỰC HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 7-8, 21 Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

 1. THÔNG TIN TÀI KHOẢN NỘP CỌC:

Chủ tài khoản: CTY CP CHUNG KHOAN MB - CN HCM

Số tài khoản: 1020100127002

Tại NH: MB BANK

Nội dung: “Họ và tên/tên tổ chức……, Số CMND/Số ĐKKD (ngày cấp và nơi cấp) …….; nộp tiền đặt cọc mua ….. cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (TDC)

 1. THỜI GIAN NỘP PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH:
 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá:

Tại Hà Nội: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 17/02/2022

Tại Hồ Chí Minh: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 18/02/2022

 • Gửi bằng phương thức bảo đảm (Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Đại lý đấu giá ký nhận với bưu điện):

Tại Hà Nội: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 17/02/2022

Tại Hồ Chí Minh: Chậm nhất 15 giờ 00 phút ngày 18/02/2022

 1. THỜI GIAN, ĐỊA DIỂM TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ:

09h ngày 22 tháng 02 năm 2022 tại:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ VÀ THANH TOÁN TIỀN MUA CỔ PHẦN:
 • Nhà đầu tư nhận kết quả tại Tổ chức bán đấu giá trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá .
 • Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phiếu từ ngày 23/02/2022 đến ngày 04/03/2022.
 1.  THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN LẠI TIỀN ĐẶT CỌC:

Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phiếu trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày công bố kết qủa đấu giá (từ ngày 28/02/2022 đến 01/03/2022)

 1. ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT, XIN LIÊN HỆ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 172 hoặc 210 Website: www.mbs.com.vn

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Tài liệu đính kèm:

NQ 01 ĐHĐCĐ 2020

Ban Cao Bach

BCTC 2019 HN KIEM TOAN

BCTC 2019 TH KIEM TOAN

BCTC 2019 VP KIEM TOAN

BCTC 2020 HN KT

BCTC 2020 TONG HOP KT

BCTC 2020 VAN PHONG KT

BCTC 2021 HN SX Ban Nien

BCTC 2021 TH SX Ban Nien

BCTC Q3.2021 HN

BCTC Q3.2021 TH

Dieule Tochuc Va Hoat Dong

GCN So 331 Chao Ban Ra Cong Chung

Giay CNDKDN Lan 21

Mau Don

NQ 01 Va BB ĐHĐCĐ 2021

NQ 01 Hdqtve Tang VDL

NQ 02 HDQT Ve Dieuchinh Va Ph.An Tang VDL

NQ 05 HDQT Ve Thong Qua HS

NQ HDQT So 09 Trien Khai PA Ph.Hanh CP Tang VDL

NQ HDQT So 10 Thong Qua HS Phat Hanh CP

NQ HDQT04 Nhan C.Nhuong QSDĐ 3 Lo Dat

NQ01 Ve Gia Khoi Diem Va QCDG

Quy Che Dau Gia

Tbao Ban Dau Gia

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang