Quay lại

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ  VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

 1. Số lượng cổ phần chào bán: 01 lô cổ phần gồm 56.949.500 cổ phần (tương ứng với 98,16% vốn điều lệ của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP);
 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
 3. Giá khởi điểm: 1.348.736.000.000 đồng (bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi tám tỷ bảy trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)/lô cổ phần
 4. Bước giá: 1.000.000 đồng/lô cổ phần
 5. Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần chào bán.
 6. Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 0 cổ phần.

(các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đấu giá đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cả lô cổ phần của Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc :

Từ 8h30 ngày 29/08/2022 đến 16 giờ 00 phút ngày 16/09/2022; tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước trước 15 giờ 30 phút ngày 16 tháng 09 năm 2022) (Tiền đặt cọc không được hưởng lãi)

Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:

Chủ tài khoản : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước

Số tài khoản : 140000000313

Tại NH : Vietinbank - CN Tp.Hà Nội

Nội dung: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc/ thanh toán mua ..... cổ phần của SCIC tại Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam ".

 

Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá: Chậm nhất 11 giờ 00 phút ngày 21/09/2022;
 • Thời gian, Địa điểm tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 23/09/2022 tại:

 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • Thời gian, địa điểm nhận Thông báo kết quả đấu giá và thanh toán tiền mua cổ phần

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá

Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua lô cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá lô cổ phần (chậm nhất đến ngày 29 tháng 9 năm 2022). Nhà đầu tư trúng đấu giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán

 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc:

Căn cứ đề xuất hoàn trả Tiền đặt cọc của Tổ chức bán đấu giá, SCIC có trách nhiệm hoàn trả tiền đặt cọc của nhà đầu tư tham dự đấu giá trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 173

Tài liệu đính kèm:

1. Quy che dau gia

1.1 Danh sach dai ly dau gia

2. Ban CBTT

3. QD phe duyet phuong an chao ban

4. QD so 1001 cua Thu Tuong

5. QD 908 cua TTCP

6. Ty le so huu toi da

7. dieu le

8. Giay chung nhan so huu co phan

9. Giay DKKD

10. 2019 BCTC-HN

11. 2019 BCTC-me

12. 2020 BCTC-HN

13. 2020 BCTC-rieng

14. 2021 BCTC HN

15. 2021 BCTC Me

16. 2022 bctc 2 cong ty me

17. 2022 bctc 2 hn

18. ĐƠN ĐĂG KÝ ĐẤU GIÁ

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang