Quay lại

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TIẾN PHƯỚC thông báo các mã trái phiếu đã đáo hạn như sau:

  • TPBOND2019.01 phát hành ngày 31.07.2019, đã đáo hạn ngày 31.01.2021
  • TPBOND2019.02 phát hành ngày 10.09.2019, đã đáo hạn ngày 10.03.2021
  • TPBOND2019.03 phát hành ngày 08.11.2019, đã đáo hạn ngày 08.05.2021
  • TPBOND2019.04 phát hành ngày 11.11.2019, đã đáo hạn ngày 11.05.2021

Các Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu thuộc các mã trái phiếu nêu trên không còn giá trị sử dụng/ lưu hành.

© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang