Quay lại

Thông báo chốt danh sách trả lãi trái phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN kỳ 7

MBS xin thông báo đến CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN và Quý Trái chủ về việc chốt danh sách trả lãi trái phiếu như sau:

  • Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
  • Mã trái phiếu : BVTNH202201
  • Ngày phát hành : 01/09/2020                Ngày đáo hạn: 01/09/2022
  • Ngày thanh toán lãi trái phiếu : 01/06/2022
  • Ngày chốt danh sách trả lãi: Ngày 19/03/2022

Trân trọng thông báo!

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang