Quay lại

MBS xin thông báo đến CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN QUỐC TẾ THÁI NGUYÊN và Quý Trái chủ về việc chốt danh sách trả lãi trái phiếu như sau:

  • Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
  • Mã trái phiếu : BVTNH202201
  • Ngày phát hành : 01/09/2020                Ngày đáo hạn: 01/09/2022
  • Ngày thanh toán lãi trái phiếu : 01/12/2021
  • Ngày chốt danh sách trả lãi: Ngày 22/11/2021

Trân trọng thông báo!

© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang