Quay lại

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-NSHTP ngày 27/08/2020 và Nghị quyết số 01/NQ-NSHTP ngày 25/09/2020, MBS xin thông báo về việc chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu mã PLGBOND2019-01 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc như sau:

  • Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Lộc
  • Mã trái phiếu : PLGBOND2019-01
  • Ngày phát hành : 27/09/2019                Ngày đáo hạn: 27/09/2021
  • Ngày chốt danh sách : 16h00 ngày 30 tháng 08 năm 2021
  • Mục đích: Lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản về việc phương án điều chỉnh kỳ hạn Trái Phiếu và một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu và các cam kết của TCPH liên quan tới phương án điều chỉnh kỳ hạn và một số điều khoản và điều kiện Trái Phiếu. Nội dung chi tiết sẽ được nêu tại Văn bản lấy ý kiến.

Trân trọng thông báo!

© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang