Quay lại

Kính gửi Quý Chủ Sở hữu Trái phiếu MSNH2328002

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán MB với vai trò Đại Lý Đăng ký trân trọng thông báo tới Quý Chủ sở Hữu Trái Phiếu về việc chốt danh sách chủ sở hữu để đăng ký, lưu ký tập trung Trái Phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) và niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”) với nội dung tóm tắt như dưới đây

Ngày chốt danh sách: 18h00 ngày 29/05/2023

Thời hạn để thay đổi thông tin nhận diện chủ sở hữu Trái phiếu: Trước 18h00 ngày 29/05/2023.

Thời hạn để mở tài khoản giao dịch chứng khoán và nộp hồ sơ lưu ký tập trung: Trước 18h00 ngày 19/06/2023.

Đính kèm là công văn của TCPH: Chi tiết xem tại đây.

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang