Quay lại

THÔNG BÁO
Chào bán trái phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 07/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/01/2024)

 1. Giới thiệu về Tổ chức phát hành
  1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty cổ phần Thuận Đức
  2. Tên viết tắt: THUANDUC.,JSC
  3. Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Bằng Ngang, Thị trấn Lương Bằng, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên
  4. Số điện thoại: (+84) 221.3810.705 Số fax: (+84) 221.3810.706 Website: www.thuanducjsc.vn
  5. Vốn điều lệ: 755.279.930.000 đồng.
  6. Mã cổ phiếu: TDP
  7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân Số hiệu tài khoản: 003 1126 86 8688
  8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0503000198 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 22/01/2007, cấp thay đổi số 0900264799 lần thứ 15 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên ngày 17/07/2023.
   • Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất các sản phẩm từ plastic  Mã ngành: 2220
   • Sản phẩm/dịch vụ chính: bao bì dệt PP, hạt nhựa PP…
  9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không
 2. Mục đích chào bán
  Tổ Chức Phát Hành dự kiến dùng vốn huy động được từ đợt chào bán Trái Phiếu để cơ cấu lại các khoản nợ của Tổ Chức Phát Hành, cụ thể thanh toán một phần và hoặc toàn bộ các khoản thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính đến hạn của các khoản vay ngắn/dài hạn, trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành.
 3. Phương án chào bán
  1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu TDPH2326001
  2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền
  3. Mã trái phiếu: TDPH2326001
  4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu
  5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 3.000.000 trái phiếu
  6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng
  7. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm
  8. Lãi suất:
   • Lãi suất áp dụng cho 04 Kỳ Thanh Toán Lãi đầu tiên là 11,2%/năm
   • Lãi suất cho các kỳ tính lãi tiếp theo được tính bằng (i) trung bình cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, trả sau thông thường, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng được công bố trên trang điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt nam (mỗi ngân hàng nêu trên gọi riêng là “Ngân Hàng Tham Chiếu” và gọi chung là “Các Ngân Hàng Tham Chiếu”) tại Ngày Xác Định Lãi Suất (“Lãi Suất Tham Chiếu”) cộng với (ii) biên độ 3,8%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo tối thiểu là 11% trong mọi trường hợp.
  9. Kỳ trả lãi: Lãi của Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 3 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành.
  10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu
  11. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua tổ chức đại lý phát hành là Công ty cổ phần Chứng khoán MB.
  12. Số lượng đăng ký mua tối thiểu:
   • Đối với nhà đầu tư tổ chức: tối thiểu 1.000 Trái Phiếu tương đương 100.000.000 VND mệnh giá Trái Phiếu.
   • Đối với nhà đầu tư cá nhân: tối thiểu 200 Trái Phiếu tương đương 20.000.000 VND mệnh giá Trái Phiếu.
  13. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 01/02/2024 đến ngày /03/2024
  14. Địa điểm nhận đăng ký mua trái phiếu:
   Công ty cổ phần Chứng khoán MB
   • Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội
   • Điện thoại: 02473.045688
   • Website: https://mbs.com.vn/
  15. Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 15/03/2024
  16. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu
   • Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Thuận Đức
   • Số tài khoản: 266881236666
   • Ngân hàng nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Thanh Xuân.
  17. Các điều khoản về chuyển đổi trái phiếu: Không có
  18. Các điều khoản đối với chứng quyền kèm theo trái phiếu: Không có
  19. Các thông tin liên quan đến trái phiếu có bảo đảm:
   • Tại ngày phát hành, tài sản bảo đảm của Trái Phiếu là 20.434.104 cổ phiếu Công ty cổ phần Thuận Đức (mã chứng khoán: TDP).
   • Giá trị Tài Sản Bảo Đảm tại Ngày Phát Hành được tính toán dựa trên chứng thư thẩm định giá số 02-23/CT-ĐG/VAE do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam phát hành ngày 02/08/2023 là 547.593.118.992 đồng.
   • Phương thức bảo đảm: Các tài sản bảo đảm đã được đăng ký giao dịch bảo đảm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
   • Chi tiết thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm của Trái phiếu được trình bày tại Bản cáo bạch và các Văn kiện Trái phiếu.
  20. Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
   • Công ty cổ phần Thuận Đức
    Địa chỉ: Thôn Bằng Ngang, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
    Điện thoại: 0221 3 810705      Fax: 0221 3 810706       Website: https://thuanducjsc.vn/  
   • Công ty cổ phần Chứng khoán MB
    Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội
    Điện thoại: 02473.045688   Website: https://mbs.com.vn/
  21. Các tổ chức liên quan:
  22. Tổ chức tư vấn và đại lý phát hành, đại diện người sở hữu trái phiếu, tổ chức quản lý tài sản bảo đảm: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
   Địa chỉ: Tầng 7-8, tòa nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh,  quận Đống Đa, TP Hà Nội
   Điện thoại: 02473.045688            Website: https://mbs.com.vn/
  23. Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
   Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
   Điện thoại: +84 24 3831 5100      Website: ey.com

Tài liệu đính kèm:

 1. Thông báo phát hành
 2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán do UBCKNN cấp
 3. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của TDP
© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang