Quay lại
 1. Số lượng cổ phần chào bán: 16.139.124 cổ phần (01 lô);
 2. Loại cổ phần chào bán: cổ phần phổ thông;
 3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần
 4. Giá khởi điểm: 169.461.000.000 đồng/lô cổ phần;
 5. Bước giá: 100.000 đồng;
 6. Đối với đấu giá lô cổ phần: Nhà đầu tư phải đăng ký và đặt mua toàn bộ lô cổ phần;
 7. Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: không giới hạn;

(các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đấu giá đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế đấu giá cổ phần của CTCP Phát triển nhà xã hội - HUD.VN

 • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc :

Từ 8h00 ngày 13/01/2022 đến 15h30 ngày 26/01/2022; tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của Đại lý đấu giá trước 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 01 năm 2022) (Tiền đặt cọc không được hưởng lãi)

Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:

KHU VỰC HÀ NỘI

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB

Số tài khoản : 009.110.000.4009

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức……, Số CMND/Số ĐKKD …….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của CTCP Phát triển nhà xã hội - HUD.VN

KHU VỰC HCM

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB – CN HCM

Số tài khoản : 10201.001.27002

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch2

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức…., Số CMND/Số ĐKKD ……….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của CTCP Phát triển nhà xã hội - HUD.VN"

 • Thời gian nộp phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
 • Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/02/2022;
 • Gửi bằng phương thức bảo đảm đến Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/02/2022;
 • Thời gian, Địa điểm tổ chức bán đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 09/02/2022 tại:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • Thời gian, địa điểm nhận Thông báo kết quả đấu giá và thanh toán tiền mua cổ phần:
 • Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá
 • Căn cứ vào thông báo kết quả đấu giá do Tổ chức bán đấu giá công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 10/02/2022 đến ngày 16/02/2022. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm Đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.
 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc:

Đại lý đấu giá có trách nhiệm chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần: Tngày 14/02/2022 đến ngày 16/02/2022.

 • Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 173

Tài liệu đính kèm:

0. Quy Che Dau Gia Hudvn

1. QD Phe Duyet PA

2. QLDN Tiep Tuc Thuc Hien PA 403

3. QLDN Cho Y Kien Ve Chu Truong Thoai Von Cua HUD.VN

4. NQHDTV Vv Phe Duyet PACNV

5. Ban Cong Bo Thong Tin HUD.VN Ngay 10.01.2022

6. Giay Chung Nhan Co Phan HUD.VN

7. BCTC 2019

8. BCTC 30.6.2021

9. BCTC 2020

10. Dieu Le HUD.VN

11. Chung Nhan DKKD HUD.VN

12. GCN DKKD HUD

13. Don Dang Ky Tham Gia Dau Gia CP HUD.VN

14. Thong Bao Cong Bo Thong Tin Dau Gia Co Phan HUD.VN

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA LÔ CỔ PHẦN

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang