Quay lại

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN CỦA CTCP SÁCH VIỆT NAM
DO TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC SỞ HỮU

 1. Tổng số cổ phần chào bán : 6.790.996 cổ phần
 2. Giá khởi điểm một cổ phần : 15.700 đồng/ cổ phần
 3. Bước giá : 100 đồng
 4. Bước khối lượng : 100 cổ phần (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán)
 5. Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu  : 100 cổ phần
 6. Hình thức bán : Chào bán cạnh tranh.
 7. Số mức giá đặt mua : Tối đa 02 mức giá
 8. Số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua tối đa: 0 cổ phần.

 (các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đấu giá đính kèm)

 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh cổ phần

của CTCP Sách Việt Nam do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước sở hữu

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc :

Từ 8h30 ngày ngày 20 tháng 05 năm 2024 đến 15 giờ 30 phút ngày 07 tháng 06 năm 2024; tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc tối thiểu bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của SCIC trước 15 giờ  ngày 07/06/2024 (Tiền đặt cọc không được hưởng lãi)

Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:

Chủ tài khoản : Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước -Công tyTNHH

Số tài khoản : 0011002550088

Tại NH : Sở giao dịch Vietcombank

Nội dung: "Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày và nơi cấp); Nộp Tiền đặt cọc mua cổ phần của SCIC tại CTCP Sách Việt Nam "

Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá:

-  Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại lý đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 12/06/2024;

 • Thời gian, Địa điểm tổ chức bán đấu giá: 9 giờ ngày 14/06/2024 tại:

 SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

 • Thời gian, địa điểm nhận Thông báo kết quả đấu giá và thanh toán tiền mua cổ phần

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư đăng ký trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá

Căn cứ vào thông báo kết quả chào bán cạnh tranh do Tổ chức chào bán cạnh tranh công bố, nhà đầu tư trúng giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần (chậm nhất đến ngày 20 tháng 06 năm 2024). Nhà đầu tư trúng giá được trừ số tiền đã đặt cọc để xác định số tiền còn phải thanh toán

 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc:
 • Đại lý đấu giá chuyển tiền đặt cọc cho nhà đầu tư có tham dự đấu giá hợp lệ nhưng không được mua cổ phần trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 73045688 - máy lẻ: 6876. Website: www.mbs.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 173

Tài liệu đính kèm:

 1. Quy chế chào bán cạnh tranh
 2. Bản CBTT Chào bán cạnh tranh
 3. Quyết định phê duyệt phương án chào bán cạnh tranh
 4. Công văn Xác nhận sở hữu cổ phần
 5. Điều lệ Công ty
 6. Giấy Đăng ký kinh doanh
 7. Báo cáo tài chính 2020
 8. Báo cáo tài chính 2023
 9. Danh sách đại lý đấu giá
 10. Đơn đăng ký đấu giá

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang