Quay lại

MBS trân trọng thông báo về việc tạm dừng lệnh ngoài giờ và hệ thống chuyển rút tiền để cập nhật tính năng hệ thống như sau:

  • Từ 18h00 ngày 29/10/2021 đến 18h00 ngày 30/10/2021: Toàn bộ kênh giao dịch trực tuyến đặt lệnh ngoài giờ.
  • Từ 21h00 ngày 29/10/2021 đến 18h00 ngày 30/10/2021: Toàn bộ hệ thống dịch vụ chuyển rút tiền.

Sau thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động trở lại bình thường.

MBS sẽ không ngừng cải tiến để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách hàng.

© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang