Quay lại

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA TRÁI PHIẾU 

CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN ĐỨC

CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Tên Trái Phiếu: Trái Phiếu TDPH2326001

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 07/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/01/2024) 

THỜI GIAN CHÀO BÁN: Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 15/03/2024

STT

NỘI DUNG HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Bước 1

Hướng dẫn nộp Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu

  1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký: từ ngày 01/02/2024 tới 17h00 ngày 15/03/2024
  2. Địa chỉ nhận đăng ký: 

      Hà Nội:

-          Phòng Quản lý Nghiệp vụ Chứng khoán & Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB

-          Tầng 7-8, toà nhà MB, số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

  -    Điện thoại: 024 7304 5688.

     Tp. Hồ Chí Minh:

-          Phòng Quản lý Nghiệp vụ Chứng khoán & Lưu ký - Công ty CP Chứng khoán MB

-          Tầng 6, tòa nhà Sunny, 259 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1. Tp Hồ Chí Minh

-          Điện thoại: 028 73047373

  1. Tải giấy đăng ký mua Trái Phiếu (“Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu”) tại https://www.mbs.com.vn/ (Mục Tin tức MBS – Đường dẫn công bố thông tin phát hành tương ứng với Trái Phiếu).

1.1

Khách hàng cá nhân

-          02 bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã được điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên.

-          Bản sao CMND/CCCD

-          Giấy ủy quyền, CMND/CCCD của người được ủy quyền (trường hợp ủy quyền)

-          01 bản sao hợp lệ/bản sao có dấu treo của CTCK nơi KH mở TK Giấy Chứng nhận Mã số giao dịch (trading code) do VSDC cấp và bản sao hộ chiếu (trường hợp khách hàng là cá nhân nước ngoài).

-          Khối lượng trái phiếu đăng ký mua tối thiểu: 200 Trái phiếu

-          Sau đó, khách hàng thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây.

1.2

Khách hàng tổ chức

1.      02 bản gốc Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu đã ký, đóng dấu.

2.      Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và bản sao hợp lệ/bản sao có dấu treo của CTCK nơi KH mở TK Giấy Chứng nhận Mã số giao dịch (trading code) do VSDC cấp (trường hợp khách hàng là tổ chức nước ngoài)

3.      Các giấy tờ pháp lý khác theo Phụ lục 2 (đính kèm)

4.      Khối lượng trái phiếu tối thiểu đăng ký mua: 1.000 Trái Phiếu.

Lưu ý: Trường hợp khách hàng tổ chức không nộp hồ sơ pháp lý đầy đủ và đúng hạn nêu tại đây thì Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu của khách hàng đó sẽ được coi là không có hiệu lực.

Sau đó, khách hàng thực hiện nộp tiền theo hướng dẫn tại Bước 2 dưới đây

Bước 2

Hướng dẫn nộp tiền

2

Khách hàng cá nhân/tổ chức nộp tiền trước 11h30 của Ngày Chuyển Tiền trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

 

Khách hàng nộp tiền vào Tài Khoản Chuyên Dụng Nhận Tiền Đặt Mua Trái Phiếu của MBS theo hướng dẫn sau:

Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất đến 11h30 ngày 15 tháng 03 năm 2024

-Thông tin chuyển tiền

Người thụ hưởng

:

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Số tài khoản

:

0091100039007

Mở tại

:

MB – Sở Giao Dịch

 

Tỉnh/TP

:

Hà Nội

 

Nội dung chuyển khoản

:

[Ten to chuc/ca nhan] [GĐKKD/CMND/CCCD] thanh toan tien mua [so luong] trai phieu TDPH2326001

-MBS sẽ thực hiện chuyển toàn bộ tiền đặt mua trái phiếu thành công từ Tài Khoản Chuyên Dụng Nhận Tiền Đặt Mua Trái Phiếu sang Tài Khoản Trái Phiếu theo thông tin đã được công bố tại Bản Công bố thông tin vào Ngày Phát Hành.

Lưu ý:

-          Trường hợp đến 11h30 Ngày Chuyển Tiền, nếu tiền không được chuyển hoặc chuyển không đúng nội dung theo hướng dẫn này đến Tài Khoản Chuyên Dụng Nhận Tiền Đặt Mua Trái Phiếu thì việc đặt mua trái phiếu được coi là hết hiệu lực và không có giá trị trong đợt phát hành này và nhà đầu tư sẽ được hoàn lại tiền theo quy định tại Bước 3 (trường hợp nộp sai nội dung và không có tra soát);

-          Trường hợp Khách hàng đã đăng ký mua trái phiếu nhưng không nộp đủ số tiền mua trái phiếu tương ứng, Khách hàng sẽ được phân bổ số trái phiếu mua tối đa tương ứng với phần tiền đã nộp. Khách hàng sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Tổ Chức Phát Hành và/hoặc MBS cho phần trái phiếu đăng ký mua không được thực hiện.

-          Tiền đặt mua trái phiếu sẽ không được hưởng lãi trước ngày phát hành trái phiếu và trong các trường hợp hoàn lại tiền.

 Bước 3

Xác Nhận Đặt Mua Thành Công

 

Hết thời hạn đăng ký đặt mua và nộp tiền nói trên, trường hợp khách hàng mua thành công, trong vòng 07 ngày làm việc MBS sẽ gửi 1 (một) bản Xác Nhận Đặt Mua Thành Công tới từng khách hàng theo địa chỉ/email đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

- Trường hợp tổng số lượng đăng ký đặt mua nhỏ hơn hoặc bằng số lượng Trái Phiếu được chào bán, Khách Hàng sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số Trái Phiếu đã đăng ký đặt mua;

- Trường hợp tổng số lượng đăng ký đặt mua lớn hơn số lượng Trái Phiếu được chào bán, MBS sẽ phân bổ số lượng Trái Phiếu cho từng khách hàng theo tỷ lệ đăng ký đặt mua theo quy định của pháp luật. Khách Hàng sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch vào tài khoản theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu;

- Trường hợp Khách hàng nộp tiền không đúng theo quy định của Hướng Dẫn Thực Hiện Đăng Ký (dẫn tới Giấy Đăng ký Mua Trái Phiếu bị hết hiệu lực) thì khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu.

- Trường hợp Khách hàng nộp tiền nhiều hơn (tối thiểu 10.000 đồng) so với số tiền được ghi tại nội dung “Số tiền mua trái phiếu phải thanh toán” ở Mục II của Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu, thì Khách hàng được hoàn lại số tiền thừa này sau khi phân bổ kết quả chào bán Trái Phiếu.

-Trường hợp Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước không chấp nhận kết quả đợt phát hành trái phiếu, khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán.

GHI CHÚ

Thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua Trái Phiếu:

- Thời hạn: Trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Tài Khoản Phong Tỏa được giải tỏa theo thông báo của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước hoặc Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước không chấp thuận kết quả đợt phát hành trái phiếu;

- Cách thức: Chuyển toàn bộ vào tài khoản của người đặt mua Trái Phiếu trong Giấy Đăng Ký Mua Trái Phiếu;

- Các khoản tiền được hoàn trả không được hưởng lãi, phí chuyển tiền do người thụ hưởng chịu.

 

DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC

STT

Tên văn bản

Số lượng

Yêu cầu

1.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập và hoạt động/Giấy phép đầu tư (“Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp”) hoặc các giấy tờ tương đương khác

(bản cập nhật thông tin thay đổi mới nhất, nếu có)

1

Bản sao chứng thực

2.

Giấy chứng nhận đăng ký thuế (trừ trường hợp doanh nghiệp đã có mã số doanh nghiệp và mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp)

1

Bản sao chứng thực

3.

Điều lệ toàn văn và cập nhật gần nhất

1

Bản chính hoặc bản sao y công ty

4.

Văn bản bổ nhiệm của người ký kết (nếu người ký không phải là người đại diện theo pháp luật/trong trường hợp Giấy Chứng Nhận Doanh Nghiệp của không đề cập rõ)

1

Bản chính hoặc bản sao y công ty

5.

Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện ký kết:

 

- Đối với người Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực;

 

- Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực

1

- Đối với người Việt Nam: Bản sao chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu.

- Đối với người nước ngoài: Bản sao được công chứng, chứng thực bởi Đại sứ quán/ Lãnh sự quán hoặc bản gốc để đối chiếu.

6.

Giấy giới thiệu người nộp hồ sơ

1

bản gốc

Trong trường hợp Người đại diện theo pháp luật thực hiện ủy quyền trực tiếp hoặc ủy quyền nhiều cấp cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết thì với mỗi cấp ủy quyền yêu cầu cung cấp các văn bản sau:

7.

Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật về việc ký kết các hợp đồng, văn bản giữa Nhà đầu tư tổ chức và MBS cho Người được ủy quyền/Đại diện ký kết

1

Bản sao y công ty

8

Thông báo mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết của Nhà đầu tư tổ chức

Lưu ý: Không cần cung cấp trong các trường hợp sau:

·         Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết tại Văn bản ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật;

·         Đã có mẫu chữ ký của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết trên Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết.

1

Bản gốc/Bản sao y công ty

9

Giấy tờ chứng thực cá nhân của Người được ủy quyền/Đại diện ký kết của Nhà đầu tư tổ chức, cụ thể:

·         Đối với cá nhân trong nước: Thẻ căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ tương đương còn hiệu lực;

·         Đối với cá nhân nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ tương đương còn hiệu lực. 

1

·    Đối với cá nhân trong nước: Bản sao chứng thực;

·    Đối với cá nhân nước ngoài: Hợp pháp hóa lãnh sự/Bản sao chứng thực.

 Tài liệu đính kèm tại đây

 

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang