Quay lại

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 trân trọng thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

  1. CBTT bất thường - Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm CP ra công chúng, Thông báo chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
  2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

 

 

 

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang