Quay lại

1. Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP

  • Địa chỉ: Số 57 Quang Trung, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Hà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng & Kinh doanh Bất động sản.

3. Vốn điều lệ: 1.410.480.000.000 đồng, tương đương 141.048.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần

Trong đó: Cổ phần do Bộ Xây dựng nắm giữ: 139.399.608 cổ phần chiếm 98,83% vốn điều lệ.

4. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 139.399.608 cổ phần

5. Giá khởi điểm cổ phần: 19.930đồng /cổ phần

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện theo Quy chế đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ban hành.

7. Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

8. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và đặt cọc:

  • Thời gian: Từ 25/11/2020 đến 15h30 ngày 09/12/2020 (Sáng từ 8h00 - 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc).
  • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

9. Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm khối lượng đặt mua.

10. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:

  • Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 14/12/2020
  • Địa điểm: Tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế đấu giá.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Thời gian:      09h00 ngày 16/12/2020

Địa điểm:        Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

12. Thanh toán tiền mua cổ phần: từ 16/12/2020 đến 22/12/2020

13. Hoàn trả tiền đặt cọc không trúng đấu giá: từ ngày 18/12/2020 đến ngày 23/12/2020.

14. Tài liệu tham khảo:

0. Quy Che Dau Gia

1. Quyết Định 908 Ttg 2020

1. Quyết Định 1406 Phê Duyệt Phương Án 05112020

2.Ban Cong Bo Thong Tin 18.11.20

3. BCTC Hop Nhat 2019 Phat Hanh Lai

3. BCTC Hop Nhat Ban Nien 30.06.20

3. BCTC Rieng Ban Nien 30.06.20

3.BCTC Rieng 2019 Phat Hanh Lai

4. CV Xac Nhan Von Gop BXD

5.Dang Ky Kinh Doanh Hancorp 2015

6.Dieu Le Hancorp

 

© Copyrights 2000 - 2021 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang