Tôi muốn nộp, chuyển tiền vào Tài khoản trái phiếu riêng lẻ thì phải làm như thế nào?

  • Khách hàng có thể nộp, chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng vào tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường (tiểu khoản 1) tại MBS để giao dịch TPRL.
  • Xem chi tiết hướng dẫn nộp tiền tại đây.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang