Có thể chuyển tiền từ TK Trái phiếu riêng lẻ sang TK ngân hàng được không?

  • Tài khoản giao dịch TPRL tại MBS được thực hiện trên tài khoản thông thường (tiểu khoản 1) của Khách hàng. Quý khách có thể chuyển tiền ra ngân hàng lựa chọn tài khoản gửi là tiểu khoản đuôi 1 theo hướng dẫn Rút/Chuyển tiền.
  • Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Bình luận (0)

© Copyrights 2000 - 2022 MBS, thành viên của Tập đoàn MB
Về đầu trang