Thông báo về việc tạm dừng hệ thống Giao dịch trực tuyến thị trường Cơ sở

MBS trân trọng thông báo về việc tạm dừng hệ thống Giao dịch Trực tuyến thị trường Cơ sở để bổ sung chức năng vận hành như sau:

  • Thời gian: từ 15h30 ngày 08/03/2019 đến 14h00 ngày 09/03/2019
  • Trong thời gian thực hiện bổ sung chức năng vận hành, hệ thống sẽ tạm ngừng nhận lệnh ngoài giờ trên các kênh Stock24, M.Stock24, Home24. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động bình thường
  • Việc nhận lệnh ngoài giờ trên hệ thống Giao dịch Trực tuyến thị trường Phái sinh (D24) vẫn diễn ra như bình thường

MBS sẽ không ngừng cải tiến để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Ẩn