Thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB ngày 05/03/2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) xin thông báo về việc mất Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB của trái chủ như sau:

 • Người sở hữu trái phiếu: NGUYỄN THỊ MINH
 • Số CMT: 011025422    Nơi cấp: Hà Nội    ngày cấp: 23/03/2005
 • Số lượng trái phiếu sở hữu: 3 (Ba) trái phiếu
 • Mệnh giá: 1.000.000.000 (Một tỷ) đồng
 • Tổng giá trị trái phiếu tính theo mệnh giá: 3.000.000.000 (Ba tỷ) đồng
 • Mã trái phiếu: MBS_BOND1_2017
 • Ngày phát hành:  13/03/2017
 • Ngày đáo hạn: 13/03/2020

Trong thời hạn 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo này, nếu MBS không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào thì MBS sẽ thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho trái chủ, đồng thời xác định Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu đã thất lạc không còn giá trị sử dụng.

Thông tin liên hệ tại MBS:

 • Người liên hệ: Nguyễn Thị Bích Thủy – Phòng Lưu ký   
 • Email: Thuy.NguyenThiBich@mbs.com.vn
 • Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà MB - Số 3 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại: 024 3726 2600 - Máy lẻ: 3913
Ẩn