Thông báo về việc dừng nhận lệnh ngoài giờ để cập nhật mới Phiên giao dịch sau giờ và lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (Lệnh PLO)

MBS thông báo về việc cập nhật mới Phiên giao dịch sau giờ và lệnh giao dịch khớp lệnh sau giờ (Lệnh PLO) trên hệ thống giao dịch trực tuyến như sau:

  • Thời gian: từ 15h45 ngày 02/11/2018 đến 08h05 ngày 05/11/2018
  • Trong thời gian cập nhật, hệ thống sẽ tạm ngừng nhận lệnh ngoài giờ trên các kênh Stock24, M.Stock24, Home24. Sau thời gian trên hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

MBS sẽ không ngừng cải tiến để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Ẩn