Thông báo đấu giá cổ phần của CTCP Dược phẩm Trung ương 3

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CTCP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3

 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 850.000 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 66.000  đồng/cổ phần
 • Điều kiện tham dự:

Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế Bán đấu giá cổ phần của

Công ty CP Dược  phẩm Trung ương 3

 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu: 100 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mua tối đa: 850.000 cổ phần
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Số mức giá đặt mua: 02 mức giá
 • Cách đặt giá:

Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; giá đặt mua phải theo bội số của 100; khối lượng đặt mua tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100; tổng khối lượng đặt mua đúng bằng số cổ phần đã đăng ký (các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đấu giá đính kèm)

 • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 01 năm 2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 02 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:

 1. KHU VỰC HÀ NỘI

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB

Số tài khoản : 009.110.000.4009

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức……, Số CMND/Số ĐKKD …….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của  Công ty CP Dược  phẩm Trung ương 3”

2. KHU VỰC HCM

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB – CN HCM

Số tài khoản : 10201.001.27002

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch2

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức…., Số CMND/Số ĐKKD ……….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của  Công ty CP Dược  phẩm Trung ương 3

 • Thời gian nộp phiếu đấu giá:

Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần chứng khoán MB, hoặc gửi qua đường bưu điện: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 03 năm 2019

 • Thời gian, Địa điểm tổ chức đấu giá: 9h30 ngày 07 tháng 03 năm 2019 tại: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)
 • Thời gian, địa điểm nhận Thông báo kết quả ĐG và thanh toán tiền mua cổ phần: Trong vòng 04 ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá , Nhà đầu tư nhận kết quả đấu giá trực tiếp tại các Đại lý đấu giá hoặc qua đường bưu điện
 • Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần từ ngày 08 tháng 03 năm 2019 đến chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14 tháng 03 năm 2019. Thời gian thanh toán được tính là thời điểm đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.
 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc: Nhà đầu tư nhận lại tiền đặt cọc trực tiếp tại MBS hoặc nhận chuyển khoản (Từ ngày 12 tháng 03 năm 2019 đến ngày 15 tháng 03 năm 2019).
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 3.726 2600 - máy lẻ: 3912, Fax: (84.24) 3.726 2601 . Website: www.mbs.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 173, Fax: (84.28) 3920 3355

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế đấu giá cổ phần

2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu

3. Nghị quyết HĐQT

4. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán

5. Nghị quyết ĐHCĐ thường niên

6. Điều lệ 2017

7. Báo cáo tài chính kiểm toán

8. Báo cáo tài chính quý 3

9. Cân đối kế toán

10. Các mẫu đơn tham dự đấu giá

11. Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá

 

 

Ẩn