Thông báo: Công ty CP Dược phẩm Trung Ương 3 phát hành cổ phiếu ra công chúng

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 81/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2018)

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 16 Lê Đại Hành, Phường Minh Khai, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

3. Số điện thoại: 031.3842576

4. Số Fax: 031.3823125

5. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng đăng ký chào bán: 1.800.000 phiếu, trong đó:

Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 850.000 cổ phần

Chào bán cho CBCNV: 100.000 cổ phần

Bán đấu giá: 850.000 cổ phần

6. Khối lượng vốn cần huy động: 81.180.000.000 đồng

7. Mục đích huy động vốn: Xây dựng nhà xưởng sản xuất viên nang mềm, thuốc nhỏ mắt - nhỏ mũi, thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm; Bổ sung vốn lưu động.

8. Giá bán ra công chúng:

Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 26.400 đồng/cổ phần

Giá chào bán cho CBCNV: 26.400 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm bán đấu giá: 66.000 đồng/cổ phần

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không giới hạn số lượng cổ phiếu đặt mua tối thiểu

10. Thời hạn nhận đăng ký mua:

Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 20/02/2018 đến ngày 11/03/2018

Đối với CBCNV và nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phiếu Công ty sẽ thông báo sau.

11. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

-           Đối với cổ đông đã lưu ký: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu tại các TVLK nơi cổ đông mở tài khoản.

-           Đối với cổ đông chưa lưu ký: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả (theo mục 12).

-           Đối với CBCNV và nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phiếu Công ty sẽ thông báo sau.

Địa điểm cung cấp bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website: http://www.duocphamtw3.com/

12. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3

Số hiệu tài khoản: 116000211370           

Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN Hồng Bàng

Tài liệu đính kèm:

1. Giấy phép chào bán cổ phiếu

2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu

Ẩn