Thông báo bổ sung mã IJC vào danh mục Margin

MBS thông báo về việc bổ sung mã chứng khoán vào Danh mục Margin ban hành áp dụng từ ngày 01/03/2017 cụ thể như sau:

  • Bổ sung mã IJC vào Danh mục Margin
  • Tỷ lệ giải ngân: 30%
  • Ngày áp dụng: 11/08/2017

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088 - nhánh 4 để được trợ giúp.

Ẩn