Thông báo bán đấu giá cả lô Cổ phần của SCIC tại công ty cổ phần chè Lâm Đồng

Căn cứ Quyết định số 299/QĐ-ĐTKDV ngày 22/08/2017 của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Chè Lâm Đồng, Ban tổ chức đấu giá bán cổ phần thông báo về việc tổ chức bán đấu giá như sau:

1. Tên tổ chức có cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng
Địa chỉ: 01 Quang Trung, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: (84-263) 3717799; Fax: (84-263) 3863780

2. Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh, chế biến các sản phẩm chè, cà phê.

3. Vốn điều lệ công ty: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng)

4. Vốn thực góp của SCIC: 20.250.000.000 đồng (hai mươi tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng)

5. Số lượng cổ phần chào bán ra bên ngoài: 2.025.000 cổ phần (chiếm tỷ lệ 45% vốn điều lệ)

6. Điều kiện tham dự đấu giá: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo Quy định tại Quy chế bán đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng do Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

7. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Phường Nguyễn Thái Bình, TP.HCM

8. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

9. Cổ phần chào bán ra công chúng thông qua đấu giá:

  • Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng    
  • Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phiếu
  • Mệnh giá: 10.000 đồng    
  • Bước giá: 100 đồng
  • Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 2.025.000 cổ phần
  • Phương thức chào bán: Đấu giá công khai cả lô
  • Tỉ lệ đặt cọc: 10% giá khởi điểm

10. Cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, Công bố thông tin, Nộp tiền đặt cọc:

  • Tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB: Lầu 6, 259 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Và tại các Đại lý đấu giá khác theo quy định trong Quy chế bán đấu giá.

11. Thời gian phát đơn, đăng ký và nộp tiền đặt cọc: từ 08h00 ngày 13/10/2017 đến 16h00 ngày 31/10/2017 tại các Đại lý đấu giá.

12. Thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: trước 15h00 ngày 06/11/2017 tại các Đại lý đấu giá

13. Thời gian tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 08/11/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

14. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Bắt đầu 8h00 đến 16h00 các ngày từ 09/11/2017 đến 18/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

15. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ 08h00 ngày 09/11/2017 đến 16h00 ngày 15/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.
Bán thỏa thuận cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng được thực hiện trong trường hợp chỉ có 1 (một) nhà đầu tư đăng ký.

16. Thời gian thông báo cho 01 nhà đầu tư tham gia đấu giá theo hình thức thỏa thuận: Ngày 03/11/2017

17. Thời gian nhận văn bản chấp thuận mua cổ phần thỏa thuận của nhà đầu tư: Từ ngày 06/11/2017 đến ngày 07/11/2017

18. Thời gian thông qua kết quả nhà đầu tư đồng ý mua thỏa thuận: Từ ngày 07/11/2017 đến ngày 08/11/2017

19. Thời gian gửi thông báo và thu tiền mua cổ phần của các nhà đầu tư: Từ ngày 09/11/2017 đến 16h ngày 18/11/2017

20. Thời gian hoàn trả tiền cọc cho các nhà đầu tư: Từ ngày 09/11/2017 đến ngày 15/11/2017
Chào giá cạnh tranh cả lô cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng được thực hiện sau khi cuộc bán đấu giá cả lô cổ phần có hơn một nhà đầu tư đặt giá cao nhất bằng nhau.

21. Thời gian phát trực tiếp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: Từ ngày 09/11/2017 đến 16h00 ngày 14/11/2017 tại các Đại lý đấu giá.

22. Thời gian tổ chức chào giá cạnh tranh: 09h00 ngày 20/11/2017

23. Thời gian nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: chậm nhất 9h30 ngày 20/11/2017 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

24. Địa điểm tổ chức chào giá cạnh tranh: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM - Địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh

25. Thời gian mở hòm Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh: 09h45 ngày 20/11/2017

26. Thời gian nộp tiền thanh toán mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2017 đến 16h00 ngày 27/11/2017.

27. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không được mua CP: Từ ngày 21/11/2017 đến ngày 27/11/2017.
(Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận tin Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên website: www.scic.vn; www.mbs.com.vn; www.hsx.vn)

Đính kèm:

1. Bản công bố thông tin

2. Điều lệ

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 1

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 2

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 3

7. Báo cáo tài chính năm 2014

8. Báo cáo tài chính năm 2015

9. Báo cáo tài chính năm 2016

10. Báo cáo tài chính tháng đầu năm 2017

11. Đơn đăng ký tham gia đấu giá

12. Quyết định ban hành quy chế bán đấu giá

13. Quy chế bán đấu giá

 

Ẩn