TB về việc tạm dừng hệ thống Giao dịch Trực tuyến Thị trường Cơ sở để thử nghiệm hệ thống

MBS trân trọng thông báo về việc tạm dừng hệ thống Giao dịch Trực tuyến Thị trường Cơ sở để Thử nghiệm hệ thống theo lịch của Sở GDCK Hồ Chí Minh như sau:

  • Thời gian: từ 15h45 ngày 10/05/2019 đến 18h ngày 12/05/2019

  • Trong thời gian thực hiện Thử nghiệm hệ thống theo lịch của Sở GDCK Hồ Chí Minh, hệ thống sẽ tạm ngừng nhận lệnh ngoài giờ. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

MBS sẽ không ngừng cải tiến để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Ẩn