TB về việc tạm dừng hệ thống Giao dịch trực tuyên Chứng khoán Phái Sinh

MBS trân trọng thông báo về việc tạm dừng hệ thống Giao dịch trực tuyến Chứng Khoán Phái sinh để bổ sung chức năng vận hành như sau:

  • Thời gian: từ 16h ngày 12/04/2019 đến 24h ngày 13/04/2019.
  • Trong thời gian thực hiện bổ sung chức năng vận hành, hệ thống sẽ tạm ngừng nhận lệnh ngoài giờ và tra cứu thông tin tài khoản. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ hoạt động bình thường.

MBS sẽ không ngừng cải tiến để cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất đến Quý Khách hàng.

Ẩn