MBS thông báo về việc loại ra khỏi Danh mục cho vay

Kính gửi Quý Khách hàng!

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua.

MBS thông báo về việc loại ra khỏi Danh mục cho vay, cụ thể như sau:

STT

Mã CK

STT

Mã CK

1

ADS

12

PSD

2

AMD

13

QHD

3

BCE

14

S55

4

BIC

15

SD5

5

DGC

16

SD6

6

DHP

17

SD9

7

DXP

18

SDT

8

HAR

19

TA9

9

MCC

20

TIP

10

NBB

21

TMT

11

PDB

22

VDP

  • Dịch vụ áp dụng: Margin;
  • Ngày loại ra khỏi danh mục cho vay: kể từ ngày 20/06/2018.
  • Ngày loại ra khỏi danh mục tính QTRR: kể từ ngày 29/06/2018.

Trường hợp danh mục chứng khoán của Quý Khách hàng có các mã CK bị loại ra khỏi Danh mục như trên, Quý Khách hàng vui lòng theo dõi và bổ sung tài sản bảo đảm/tài sản tự có vào tài khoản dịch vụ Margin, M-Credit của mình để tránh bị xử lý tài khoản nếu tỷ lệ ký quỹ (tỷ lệ K) của tài khoản không đảm bảo đúng quy định.

Để biết thêm chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với chuyên viên chăm sóc, đến các điểm cung cấp Dịch vụ Chứng khoán của MBS trên toàn quốc hoặc gọi đến số tổng đài dịch vụ 19009088- nhánh 4 để được trợ giúp.

Ẩn