Đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP do Bộ xây dựng sở hữu

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP DO BỘ XÂY DỰNG SỞ HỮU

 

 • Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 80.579.262 cổ phần
 • Giá khởi điểm: 23.000  đồng/cổ phần
 • Điều kiện tham dự: Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều  kiện theo Quy định tại Quy chế Bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Viglacera - CTCP do Bộ Xây dựng sở hữu
 • Số lượng cổ phần mua tối thiểu: 100 cổ phần
 • Số lượng cổ phần mua tối đa: 80.579.262 cổ phần
 • Tổng số lượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 80.579.262 cổ phần
 • Bước khối lượng: 100 cổ phần
 • Bước giá: 100 đồng
 • Số mức giá đặt mua: 02 mức giá
 • Cách đặt giá: Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức giá đặt mua; giá đặt mua phải theo bội số của 100; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần và đặt theo bội số của 100 (trừ trường hợp đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán); tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số cổ phần đã đăng ký  (các quy định khác về Giá đặt mua theo quy chế đấu giá đính kèm)
 • Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 08 giờ 00 phút ngày 07 tháng 03 năm 2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 22 tháng 03 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

Số tài khoản nộp tiền cọc bằng VNĐ:

 1. KHU VỰC HÀ NỘI

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB

Số tài khoản : 009.110.000.4009

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức……, Số CMND/Số ĐKKD …….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của  Tổng công ty Viglacera

 1. KHU VỰC HCM

Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần chứng khoán MB – CN HCM

Số tài khoản : 10201.001.27002

Tại NH : MB – Sở Giao Dịch2

Nội dung: “họ và tên/tên tổ chức…., Số CMND/Số ĐKKD ……….; nộp tiền đặt cọc mua….cổ phần của  Tổng công ty Viglacera

 • Thời gian nộp phiếu đấu giá:  Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần chứng khoán MB, hoặc gửi qua đường bưu điện: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 27 tháng 03 năm 2019
 • Thời gian, Địa điểm tổ chức đấu giá: 8h30 ngày 29  tháng 03 năm 2019 tạiSỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (Địa chỉ: Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội)
 • Thời gian, địa điểm nhận Thông báo kết quả ĐG và thanh toán tiền mua cổ phần:
 • Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại Đại lý đấu giá trong vòng bốn (04) ngày làm việc kể từ ngày công bố kết quả đấu giá. Trường hợp nhà đầu tư không nhận kết quả tại Đại lý đấu giá, Đại lý đấu giá có trách nhiệm gửi kết quả đấu giá cho nhà đầu tư theo phương thức đảm bảo ngay trong ngày làm việc tiếp theo (ngày làm việc thứ 05 kể từ ngày công bố kết quả đấu giá).
 • Nhà đầu tư trúng giá mua cổ phần có trách nhiệm thanh toán tiền mua cổ phần trong thời hạn không quá bảy (07) ngày kể từ ngày công bố kết quả bán đấu giá cổ phần (từ ngày 30 tháng 03 năm 2019 đến chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 05 tháng 04 năm 2019). Thời gian thanh toán được tính là thời điểm đại lý đấu giá (nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký) nhận được tiền.
 • Thời gian, địa điểm nhận lại tiền đặt cọc: Nhà đầu tư nhận lại tiền đặt cọc trực tiếp tại MBS hoặc nhận chuyển khoản (Từ ngày 02 tháng 04 năm 2019 đến ngày 05 tháng 04 năm 2019).
 • Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ:
  • Công ty CP Chứng khoán MB: Tòa nhà MB, Số 03 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Điện thoại: (84.24) 3.726 2600 - máy lẻ: 3912, Fax: (84.24) 3.726 2601 . Website: www.mbs.com.vn
  • Công ty Cổ phần Chứng khoán MB – Chi nhánh HCM: Lầu 6 Tòa nhà Sunny Tower Số 259, đường Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang, Quận 1, TP HCM, Điện thoại: (84.28) 3920 3388 – máy lẻ: 173, Fax: (84.28) 3920 3355

Tài liệu đính kèm:

1. Quy chế đấu giá

2. Bản công bố thông tin

3. Điều lệ

4. Công văn

5. Báo cáo tình chính

5.1 Báo cáo tình chính riêng 2016

5.2 Báo cáo tài chính hợp nhất 2016

5.3 Báo cáo tình chính riêng 2017

5.4 Báo cáo tài chính hợp nhất 2017

5.5 Báo cáo tình chính riêng quý IV. 2018

5.6 Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV. 2018

6. Giấy đăng ký kinh doanh

7. Xác nhận số dư
8. Mẫu đơn tham dự đấu giá

9. Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá

 

Ẩn